Trường Tiểu học Gia Quất "Tâm Đức - Trí tuệ - Sáng tạo - Thành Công - Hạnh phúc"

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng

Ngày sinh: 10/4/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0974671386

Email liên lạc: phuong9a1970@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hồng Mai
Nguyễn Hồng Mai

Điện thoại riêng: 0912694440

Chủ tich Công đoàn

Hà Tuấn Ngọc
Hà Tuấn Ngọc

Điện thoại riêng: 0969991012

Trưởng ban TTND - Tổ trưởng CM số 1

Nguyễn Mai Vân
Nguyễn Mai Vân

Điện thoại riêng: 0914592011

Tổ trưởng CM số 2

Nguyễn Thị Hoài Linh
Nguyễn Thị Hoài Linh

Điện thoại riêng: 0912858987

Tổ trưởng CM số 3

Đinh Thị Thanh Trà
Đinh Thị Thanh Trà

Điện thoại riêng: 0912483619

Tổ trưởng CM số 4

Lê Phương Hồng
Lê Phương Hồng

Điện thoại riêng: 0988888393

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Gia Quất

Địa chỉ: Phố Gia Quất, Gia Quất, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Phượng

Liên hệ: SĐT 0983662383 - Email: c1giaquat@longbien.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích