Hội nghị Công nhân viên chức


Ngày hội Công nghệ thông tin


Công tác bán trú


Tham quan cơ sở sản xuất của Hương Việt Sinh


Các cuộc thi của giáo viên năm học 2020-2021


Hoạt động ngoại khóa


Tham quan di tích lịch sử địa phương


Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận, cấp Thành phố


Các hoạt động trong Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường năm học 2020-2021


Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2021-2022


Năng nổ trong các hoạt động của nhà trường


Tham gia các hoạt động của Đoàn phường Thượng Thanh


Khai giảng năm học 2021-2022


Khai giảng năm học 2019-2020


Tổ chức ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11


Hỗ trợ xét nghiệm Covid


Chương trình "Sóng và máy tính cho em"


Quang cảnh của nhà trường


Các phòng học và các phòng chức năng


Tham gia các sân chơi trí tuệ năm 2021-2022


Tham gia các sân chơi trí tuệ năm 2020-2021


Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Tập huấn PCCC